Polityka prywatności

Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Cube Investments Sp. z o.o., ul. Wołodyjowskiego 40A, 02-724 Warszawa

Zaufani Partnerzy:

http://cubeinvestments.pl/zaufani-partnerzy.html

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników serwisu www.posty.pl/  (zwanego dalej: Serwisem)

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Cube Investments Sp. z o.o., ul. Wołodyjowskiego 40A, 02-724 Warszawa

 • poczta elektroniczna

Adres email: iod@cubeinvestments.pl

·         formularz kontaktowy

Dostępny pod adresem: https://posty.pl/kontakt

 

Które z Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Aby zapewnić Ci najwyższy komfort korzystania z Serwisu, przetwarzamy Twoje dane, służące do zidentyfikowania Cię jako użytkownika Serwisu oraz te, które podałeś zakładając swoje konto w Serwisie. Niektóre z tych danych to Twoje dane osobowe.

Dane te, to:

-        Twój adres adres e-mail i numery IP, w których się logujesz do Serwisu;

Administrator nie wymaga i nie gromadzi innych danych osobowych. Dodatkowe dane osobowe, które podajesz korzystając z Serwisu (np. jeżeli zamieścisz swoje imię i nazwisko w „nicku”, którym posługujesz się zamieszczając komentarze) nie są w żaden sposób gromadzone ani przetwarzane.

Nie znamy innych Twoich danych osobowych, chyba że sam podałeś je korzystając z Serwisu (np. w Twoim nicku, albo zamieszczonym komentarzu). Tych danych w żaden sposób nie przetwarzamy.

-         

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Cube Investments sp. z o.o. oraz Zaufanych Partnerów. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych wyrażasz poprzez złożenie oświadczenia przy pierwszej wizycie w Serwisie oraz przy kolejnych wizytach, jeśli udzielona przez Ciebie uprzednio zgoda z jakichkolwiek przyczyn uległa dezaktualizacji.

Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia przez Cube Investments sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, na podstawie regulaminu świadczenia takich usług dostępnych pod adresem: https://posty.pl/polityka-prywatnosci

 .

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, promowania najaktywniejszych użytkowników, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Cube Investments sp. z o.o. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie

W zakresie usług Cube Investments sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowania treści stron internetowych Cube Investments sp. z o.o. do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Cube Investments sp. z o.o.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określonego w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Cube Investments sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/PBI/Google Analytics/Yandex/Alexa) i udoskonalenia usług Cube Investments sp. z o.o., Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji przez Cube Investments sp. z o.o. usług drogą elektroniczną jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Cube Investments sp. z o.o., pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Cube Investments sp. z o.o. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Cube Investments sp. z o.o.. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług i negatywnie wpłynąć na ich jakość.

 

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym również wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności wobec dokonywanego w tym celu profilowania),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

W celu skorzystania z powyższych praw Cube Investments sp. z o.o. udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Cube Investments Sp. z o.o., ul. Wołodyjowskiego 40A, 02-724 Warszawa

 • poczta elektroniczna

Adres email: iod@cubeinvestments.pl

·         formularz kontaktowy:

Dostępny pod adresem: https://posty.pl/kontakt

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

 

Pliki cookies i inne technologie

Cube Investments sp. z o.o. informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia, nazwiska ani innych danych osobowych użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Cube Investments sp. z o.o. umożliwia przechowywanie i dostęp do plików cookies Zaufanym Partnerom - informacje objęte nimi są przekazywane do Zaufanych Partnerów (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.) (tzw. cookies podmiotów zewnętrznych)Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Cube Investments sp. z o.o. może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Cube Investments sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

 

Informacja dot. plików cookies i innych technologii

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies i innych technologii

Pliki cookies i inne technologie wykorzystywane są przez Cube Investments sp. o.o. oraz Zaufanych Partnerów w celach:

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie dostępu użytkownika do Serwisu, w tym również do utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika poprzez wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie, w tym również zapobiegających wyciekowi danych.

Określanie preferencji

Określenie preferencji użytkownika i dopasowania do nich treści strony internetowej, zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

Analiza i statystyka

Opracowanie statystyk mających na celu anonimowe ustalenie preferencji i zachowań użytkowników

Media społecznościowe

Wsparcie funkcji strony internetowej poprzez zapewnienie użytkownikowi informacji oraz treści zgodnych z jego indywidualnymi potrzebami, pochodzących ze serwerów podmiotów prowadzących Serwisy społecznościowe, np. Facebook, Youtube, Twitter.

Reklama i profilowanie

Dopasowanie reklam, pojawiających się na stronie internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz uzyskanie informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. Pliki cookies oraz inne technologie pozwalają skuteczniej prezentować użytkownikom reklamy, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców.

W ramach tego celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies i innych technologii gromadzone są informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Cube Investmets sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy tworzą na urządzeniu użytkownika pliki cookies, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies oraz określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania do nich dostępu

Pliki cookies są wykorzystywane przez Cube Investments sp. z o.o. oraz Partnerów zaufanych na podstawie zgody, wyrażonej przez użytkownika.

Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies może zostać wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej bądź poprzez złożenie przez użytkownika odpowiedniego oświadczenia przy pierwszym dostępie do strony internetowej.

Brak zgody użytkownika na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies utrudnia korzystanie ze strony internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niej.

Użytkownik ma możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w ustawieniach preferencji przeglądarki internetowej. Dla pełnego poznania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej użytkownik powinien zapoznać się z treścią polityki ochrony prywatności przeglądarki. Ograniczenie możliwości ustawiania plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze strony internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Urządzenia mobilne:

Android

iOS

Windows Phone

Blackberry

 

 

0.1837739944458