Inwestować? Ale w co?
Inwestować? Ale w co? Inwestować? Ale w co?

Depresja, brak motywacji oraz wiedzy na temat samorozwoju, brak umiejętności i chęci do wyznaczania i realizowania celów – to problemy współczesnej młodzieży. Niestety, badania ukazują, że dużej części osób w młodym wieku (do około 20 roku życia) brakuje motywacji do nauki, samokształcenia czy do dążenia do osiągnięcia swoich celów. Co więcej, badania przeprowadzone przez psychologów i studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ukazują, że aż 55% nastolatków przejawia objawy depresji. Mówiąc o tej chorobie, warto wspomnieć, że jest ona często przyczyną samobójstw, a w czasie pandemii COVID-19 liczba osób zmagających się z depresją znacznie wzrosła.

Według badań opublikowanych przez British Journal of Health Psychology, wynika, że 30% nastolatków nie dokańcza celów. Kolejnym aspektem opisywanego problemu jest to, że owe grono często nie posiada wiedzy na tematy takie jak: odpowiednie gospodarowanie czasem, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem czy dbanie o swoje zdrowie psychiczne i pewność siebie. Poważnym problemem jest również duża liczba osób, które się nie rozwijają, nie inwestują w siebie oraz nie wiedzą, czym jest samorozwój i jak istotną rolę pełni on w naszym życiu.

Autorzy projektu postanowili samodzielnie zweryfikować ten pogląd i wykonać badanie ankietowe na początku listopada w poznańskich szkołach ponadpodstawowych, gdzie odpowiedzi na pytania odpowiadały osoby w wieku 15-23 lat. W ankiecie zawarli pytania dotyczące samorozwoju, motywacji oraz wyznaczania celów. Wyniki tej ankiety zszokowały samych organizatorów, ponieważ ukazały, że młodzież oceniła wyżej wymienione pytania na niskim poziomie wynoszącym niespełna 46% zadowolenia, lecz jest to wynik uśredniony i zdarzały się jeszcze niższe wyniki.

Problemy te dostrzegło dwóch ambitnych i młodych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu - Aleksander Pomarkiewicz i Aleks Masełkowski. Opracowali oni autorski projekt „Inwestuj w siebie”, który swoimi działaniami obejmuje uczniów i studentów, zachęcając ich do podjęcia pracy nad sobą. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

„Inwestuj w siebie” ma za zadanie przekazać wiedzę na temat samorozwoju, cenne wskazówki oraz dawkę motywacji do działania, jak również inspirować i zadbać o zdrowie psychiczne odbiorców projektu. Beneficjentami inicjatywy są osoby w wieku 16-24 lat, a dzięki elektronicznym kanałom komunikacji autorzy szacują finalną liczbę odbiorców na ponad 700 000 osób w całej Polsce. Swój cel argumentują tym, że już we wczesnym etapie realizacji działań, według statystyk oglądalności mediów społecznościowych konta autorów, projekt dotarł do ponad 300 000 osób. 

Projekt ten skupia się na wykorzystaniu najbardziej popularnych serwisów, takich jak Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, a nawet Spotify, by przekazać w jak najprostszy sposób wartości, które poprzez wykorzystanie popularnych trendów oraz serwisów pozwolą idealnie dopasować się do odbiorcówi w przyjemny sposób do nich dotrzeć. Ważnym elementem projektu jest przeprowadzanie i publikowanie inspirujących wywiadów z osobami, które zajmują się rozwojem osobistym i mają w tej dziedzinie znaczne dokonania. Filmy z wywiadami znajdziecie na Youtube, a podcasty na Spotify, które będą tworzone w taki sposób, aby można było słuchać ich w dowolnym miejscu i czasie.

Autorzy projektu tworzą niezwykle ciekawe, oryginalne i wartościowe posty, w których zamieszczają ćwiczenia oraz przydatną wiedzę, np. jak zarządzać swoim czasem, jak wyznaczać cele, jak radzić sobie z emocjami, a nawet jak zadbać o swój rozwój. W ramach zaplanowanych działań realizować oni będą warsztaty, podczas których udział weźmie łącznie 14 klas szkół ponadpodstawowych z udziałem zaproszonych specjalistów z obszaru m.in. samorozwoju. Prelegentami warsztatów mają być osoby takie jak: Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który założył własną firmę i ma doświadczenie w negacjach oraz mediacjach, młody student, który zaczął aktywnie myśleć o samorozwoju już w wieku 13 lat, a teraz prowadzi szkolenia oraz jest przedsiębiorcą. Będą również gościć osoby z różnych dziedzin, które zainteresują beneficjentów projektu i przekażą merytoryczną wiedzę oraz udoskonalą kompetencje miękkie młodych ludzi i wspomogą ich w przyszłych decyzjach dotyczących pierwszych kroków na rynku pracy.

Projekt ten wyróżnia się przede wszystkim jego oryginalnością, ponieważ tworzy on treści merytoryczne,a przy tym ukazane w przyjazny sposób dla odbiorcy. Publikowane materiały są doprecyzowane tak, aby młoda osoba, która nie posiada nawet żadnej wiedzy na dany temat, będzie mogła zrozumieć i wynieść z nich jak najwięcej. Co więcej, są one wyselekcjonowane i nie znajdzie się w nich teoretycznych treści, które mogłyby znudzić młodych odbiorców, takich jak słownikowe definicje różnych terminów. Dodatkowo, autorzy projektu publikują na mediach społecznościowych raz w tygodniu proste grafiki z motywującymi oraz inspirującymi cytatami znanych postaci, przez co Projekt jest jeszcze bardziej atrakcyjny.

Autorzy chcą przekazać jak najwięcej pożytecznej treści w jak najprostszy sposób, korzystając z wielu merytorycznych źródeł i tworząc odpowiednie źródło wiedzy i ćwiczeń dla młodych. Pomijają stare rozwiązania, np. organizacja czasu (która w erze social mediów uległa dużej zmianie), starają się pokazać, że aby mieć „dobrą pracę” nie trzeba iść wcale na studia czy tez pomijają niepotrzebne elementy wyuczone na pamięć, zastępując je dopasowanymi do teraźniejszości treściami oraz łatwymi do zapamiętania wskazówkami.

Połączenie doskonałych działań w mediach społecznościowych oraz warsztatów skierowanych do młodego pokolenia może przynieść kluczowe planowane efekty młodym, dlatego warto obserwować działania projektu „Inwestuj w siebie”.


Projekt „Inwestuj w siebie” jest realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, a znaleźć możecie go tutaj: 

https://www.facebook.com/inwestujwsiebieteraz

@inwestuj_w_siebie_

0.13488006591797