Bądźcie płodni i mnóżcie się: w Chinach pary mogą mieć trójkę dzieci (3+ zamiast 500 plus)
Bądźcie płodni i mnóżcie się: w Chinach pary mogą mieć trójkę dzieci (3+ zamiast 500 plus) Bądźcie płodni i mnóżcie się: w Chinach pary mogą mieć trójkę dzieci (3+ zamiast 500 plus)

Chińskie władze uruchomiły program mający na celu powstrzymanie starzenia się społeczeństwa i zmniejszania się przyrostu naturalnego.

W 1979 roku Chiny w ramach walki z przeludnieniem wprowadziły ograniczenie liczby urodzeń. Rodzinom nie wolno było mieć więcej niż jedno dziecko. Dzięki polityce kija i skąpej marchewki Chińska Republika Ludowa miała nadzieję utrzymać populację na poziomie 1,2 miliarda do roku 2000. Prowadzono propagandę późnych porodów, wprowadzono system kar i nagród, a w wyjątkowych przypadkach wobec nieposłusznych obywateli stosowano przymusową sterylizację (mieszkańcom wsi i mniejszościom narodowym pozwalano na posiadanie dwójki dzieci, jeśli pierworodnym była dziewczynka).

Polityka jednego dziecka jest okupiona krwią niewinnych dzieci. Była powodem wzrostu przymusowych aborcji i dzieciobójstwa dokonywanego przez kobiety. Dziewczynki były uznawane za mniej przydatne, dlatego się ich pozbywano, co w konsekwencji doprowadziło do braku równowagi płci w Chinach.

W wyniku tych restrykcyjnych środków znacznie spadła liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę. Po roku 2000 ścisła kontrola urodzeń została nieco poluzowana. W 2007 roku rodzice, którzy sami byli jedynakami, otrzymali pozwolenie na posiadanie drugiego dziecka. Ludzie z mniejszości etnicznych mogli za to posiadać troje dzieci, a dla ludzi z grup etnicznych liczących mniej niż 100 tys. osób zniesiono wszelkie ograniczenia.

W 2013 roku Narodowa Komisja Zdrowia i Planowania Rodziny zauważyła, że obok pozytywnych rezultatów, kampania na rzecz ograniczenia rozrodczości miała również negatywne konsekwencje. Liczba ludności w wieku produkcyjnym stale spada i pomimo dalszego łagodzenia kontroli wzrostu populacji, młodzi Chińczycy niechętnie decydują się na zostanie rodzicami. W 2016 r. zniesiono politykę "jedna rodzina - jedno dziecko" dla wszystkich Chińczyków bez wyjątku. Małżeństwa mogły mieć dwoje dzieci. Jednakże odnotowano tylko niewielki wzrost dzietności i jak dotąd nie nastąpiła żadna istotna zmiana w demografii.

Oprócz spadku dzietności rośnie w Chinach liczba rozwodów, co również znacząco przyczynia się do kryzysu demograficznego. Władze chińskie uważają, że obecne wskaźniki dzietności w dłuższej perspektywie będą miały bardzo negatywne skutki, dlatego podczas posiedzenia Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, które odbyło się 31 maja, podjęto decyzję o zezwoleniu rodzinom na posiadanie nie dwójki, a trójki dzieci. Przewodniczący Xi Jinping powiedział, że podjęte zostaną środki wspierające rodziny w celu poprawy struktury populacji kraju i przezwyciężenia starzenia się społeczeństwa.

Źródło: [1][2]

Autorem artykułu jest Meiv

0.086658000946045